NÔNG THÔN MỚI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN CHO SẢN XUẤT VỤ MÙA 2023
12/06/2023 08:06:06

Ngày 6/6/2023 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Ninh Giang ban hành văn bản  hướng dẫn "Một số biện pháp hướng dẫn cho sản xuất vụ mùa 2023".
Theo hướng dẫn:  
 
Đến thời điểm này, nông dân các địa phương đang thu hoạch lúa chiêm xuân và chuẩn bị cho công tác gieo cấy vụ mùa. Để thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất vụ mùa, định hướng sản xuất cây vụ đông của UBND huyện, chủ động khắc phục được những diễn biến bất thuận của thời tiết gây khó khăn cho sản xuất vụ mùa 2023, đặc biệt là để đảm bảo tốt cho việc tổ chức quy vùng lúa chất lượng cao 30 ha trở lên (1 vùng – 1 giống – 1 thời gian) đối với giống lúa BC15, TBR225, mô hình VNR20... Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị các HTX DVNN cung cấp giống đảm bảo chất lượng, đầy đủ, kịp thời cho nhân dân trong vùng sản xuất gieo cấy đúng lịch thời vụ. Lưu ý với các giống chất lượng cao, lúa lai, giống lúa có bản lá to, mềm, mẫn cảm với bệnh bạc lá. Cần thực hiện quy trình canh tác hợp lý, áp dụng đúng chân đất, nghiêm về thời vụ, mật độ gieo cấy, phân bón, các chất hỗ trợ cho sinh trưởng sao cho phù hợp:

- Đối với trà mùa sớm gồm các giống KD18; TBR279 gieo thẳng 20/6 – 25/6; cấy khi mạ 7-10 ngày; gieo mạ dược 05- 10/6àgieo mạ trên nền đất cứng từ 05-10/6 cấy khi mạ 18-20 ngày.

- Đối với trà mùa trung:

+ Lúa thuần gồm các giống Q5; KD18; TBR1; BT7KBL; Nếp 97; Nếp 415; Đài thơm 8; TBR225; VRN20 gieo mạ dược 05-10/6 cấy khi mạ 18-20 ngày, gieo mạ trên nền đất cứng 10/6 – 20/6 cấy khi mạ 7- 10 ngày, gieo thẳng từ 20/6 - 25/6.

+ Lúa lai TH3-5: gieo mạ dược 05-10/6 cấy khi mạ 18-20 ngày.

+ Nếp DT22, BC15: gieo mạ dược 05-15/6 cấy khi mạ 18-20 ngày.

- Đối với giống nếp cái hoa vàng cấy ở trà mùa muộn: gieo mạ dược 05-15/6 cấy từ 10 – 20/7.

 /uploads/TTDVNN_mot so bien phap huong dan cho sx vu mua 2023.pdf
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1183
Trước & đúng hạn: 1183
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 20:00:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 71,406