VĂN HÓA-XÃ HỘI
THÔNG BÁO Về kết quả rà soát, xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
24/10/2023 03:35:51

 

THÔNG BÁO

Về kết quả rà soát, xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND huyện Ninh Giang về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Căn cứ kết quả rà soát, xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo của các thôn, khu dân cư và Ban chỉ đạo rà soát, xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Đồng Tâm, họp ngày 20/10/2023.

Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm thông báo kết quả rà soát, xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 như sau:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1183
Trước & đúng hạn: 1183
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 19:37:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 71,406