THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách người có công không thuộc đề án 01, 02 đã thực hiện xây mới nhà ở người có công đề nghị được hỗ trợ kinh phí
16/11/2023 08:26:25

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai danh sách người có công không thuộc đề án 01, 02
đã thực hiện xây mới nhà ở người có công đề nghị được hỗ trợ kinh phí
  
 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1200
Trước & đúng hạn: 1200
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 19:02:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 8
Tất cả: 71,477