THÔNG BÁO
Danh sách CÔNG DÂN ĐIỀU KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NVQS SẴN SÀNG NHẬP NGŨ NĂM 2024
08/11/2023 03:57:30

Danh s¸ch

CÔNG DÂN ĐIỀU KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NVQS SẴN SÀNG NHẬP NGŨ NĂM 2024

TT

Hä vµ tªn

Ngµy th¸ng

n¨m sinh

V¨n

ho¸

Hä tªn bè

Hä tªn mÑ

Th­êng Tró

Ghi chó

THÔN VÉ

1

HÀ VĂN TRUNG

20/7/2005

12/12

Hà Xuân Hiến

Nguyễn Thị Hà

Đội 1 - Thôn Vé

 

2

NGUYỄN VĂN CHUNG

24/6/1998

ĐH

Nguyễn Hữu Chính

Bùi Thị Quý Phi

Đội 1 - Thôn Vé

 

3

ĐỖ HỮU PHÚC

06/02/2005

12/12

Đỗ Hữu Đức

Nguyễn Thị Hường

Đội 2 - Thôn Vé

 

4

BÙI VĂN KIÊN

08/6/2001

ĐH

 

Đỗ Thị Tươi

Đội 2 - Thôn Vé

 

5

ĐÀO DUY TÂN

28/5/2001

ĐH

Đào Văn Liêm

Lê Thị Liễu

Đội 2 - Thôn Vé

 

6

TRỊNH ĐÌNH HIẾU

21/01/2005

12/12

Trịnh Đình Dũng

Bùi Thị Ngân

Đội 3 - Thôn Vé

 

7

NGUYỄN QUỐC ANH

05/6/2002

12/12

 

Trương Thị Tuyết

Đội 3 - Thôn Vé

 

8

TRỊNH MINH HIẾU

18/11/2002

12/12

Trịnh Đình Thơm

Nguyễn Thị Vân

Đội 3 - Thôn Vé

 
 

THÔN GIÂM ME

9

TRẦN MINH TÂM

25/9/2004

12/12

Trần Văn Cầm

Lưu Thị Hà Phương

Đội 4 - Giâm Me

 

10

HÀ NGUYÊN HÂN

12/4/1999

ĐH

Hà Thế Lừng

Ng Thị Thu Hương

Đội 4 - Giâm Me

 

11

TRỊNH QUANG BÁCH

15/10/2001

ĐH

Trịnh Viết Thanh

Nguyễn Thị Xiêm

Đội 5 - Giâm Me

 

12

TRỊNH THANH QUANG

02/01/2000

ĐH

Trịnh Viết Cổn

Nguyễn Thị Bích

Đội 5 - Giâm Me

 

13

PHÙNG VĂN PHÚ

20/9/2000

ĐH

Phùng Văn Vũ

Phạm Thị Dư

Đội 6 - Giâm Me

 

14

NGUYỄN THANH LÂM

05/6/2005

12/12

Nguyễn Văn Hương

Đàm Thị Ngợi

Đội 6 - Giâm Me

 

15

ĐÀO THÀNH TRUNG

30/3/1999

ĐH

Đào Hồng Cẩm

Vũ Thị Thủy

Đội 7 - Giâm Me

 

16

NGUYỄN THÁI HIẾU

07/01/2001

ĐH

Nguyễn Thái Nguyên

Trịnh Thị Non

Đội 7 - Giâm Me

 

17

NG. VŨ QUANG HUY

15/12/2001

ĐH

Nguyễn Thành Tân

Vũ Thị Vui

Đội 7 - Giâm Me

 
 

THÔN TRANH XUYÊN

18

ĐÀO VĂN HOẠT

10/11/2005

9/12

 

Đoàn Thị Tuyết

Đội 8 - Tranh Xuyên

 

19

NGUYỄN NGỌC QUÝ

20/10/2005

12/12

Nguyễn Ngọc Sáu

Nguyễn Thanh Thảo

Đội 8 - Tranh Xuyên

 

20

PHAN MINH QUANG

20/6/2000

ĐH

Phan Huy Tuấn

Nguyễn Thị Hương

Đội 8 - Tranh Xuyên

 

21

PHAN HUY QUANG

14/6/2005

12/12

Phan Huy Quyện

Nguyễn Thị Thúy

Đội 9 - Tranh Xuyên

 

22

NGUYỄN VĂN PHÚ

09/12/2003

12/12

 

Nguyễn Thị Dung

Đội 9 - Tranh Xuyên

 

23

NGUYỄN VĂN CÔNG

07/7/1999

ĐH

Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Thị Hạnh

Đội 9 - Tranh Xuyên

 

24

NGUYỄN VĂN HÙNG

10/11/2001

ĐH

Nguyễn Văn Tuyền

Nguyễn Thị Hoa

Đội 9 - Tranh Xuyên

 

25

PHẠM TUẤN ANH

10/4/2005

12/12

Phạm Văn Thạnh

Nguyễn Thị Suối

Đội 10 - Tranh Xuyên

 

26

TRẦN NHẬT THẮNG

20/10/2005

12/12

Trần Văn Nguyện

Nguyễn Thị Toan

Đội 10 - Tranh Xuyên

 

27

NGUYỄN VIỆT HẢI

28/6/2001

ĐH

Nguyễn Trọng Khắc

Trịnh Thị Tươi

Đội 10 - Tranh Xuyên

 

28

NGUYỄN TRỌNG HOÀN

19/6/2001

ĐH

Nguyễn Trọng Thát

Phan Thị Oanh

Đội 10 - Tranh Xuyên

 

29

NGUYỄN TRỌNG KIÊN

30/6/1999

ĐH

Nguyễn Trọng Hân

Nguyễn Thị Nguyệt

Đội 10 - Tranh Xuyên

 

30

PHẠM VĂN TÂN

26/9/2001

ĐH

Phạm Văn Trung

Cao Thị Thắm

Đội 11 - Tranh Xuyên

 

31

PHẠM QUANG HỮU

22/3/2005

12/12

 

Phan Thị Huyền

Đội 12 - Tranh Xuyên

 

32

NGUYỄN VĂN THI

07/7/2005

12/12

Nguyễn Văn Thú

Nguyễn Thị Lấn

Đội 12 - Tranh Xuyên

 

33

PHAN HUY ĐỨC

17/12/2004

12/12

Phan Huy Cường

Phạm Thị Hà

Đội 12 - Tranh Xuyên

 

34

NGUYỄN VĂN NGHĨA

21/01/2004

12/12

Nguyễn Văn Chính

Dương Thị Gái

Đội 12 - Tranh Xuyên

 

35

TRẦN MẠNH KIÊN

26/9/2000

ĐH

Trần Mạnh Cường

Phan Thị Tỵ

Đội 12 - Tranh Xuyên

 

36

PHAN HUY TRÌNH

03/02/2001

ĐH

Phan Huy Vững

Phạm Thị Hoài

Đội 12 - Tranh Xuyên

 

37

TRỊNH THÁI DUY

08/11/2005

12/12

Trịnh Văn Nhi

Bùi Thị Dụng

Đội 13 - Tranh Xuyên

 

38

BÙI NAM HẢI

27/9/2005

12/12

Bùi Xuân Trường

Trịnh Thị Thảo

Đội 13 - Tranh Xuyên

 

39

ĐINH THẾ ĐẠT

24/11/2003

9/12

Đinh Văn Khánh

Phạm Thị Hương

Đội 13 - Tranh Xuyên

 

40

TRỊNH VĂN HẢI

26/02/2001

12/12

Trịnh Hồng Yến

Trần Thị Phương

Đội 13 - Tranh Xuyên

 

41

NGUYỄN VĂN QUÝ

25/11/2000

ĐH

Nguyễn Văn Hải

Phan Thị Phúc

Đội 13 - Tranh Xuyên

 

42

TRỊNH MINH DŨNG

21/3/2001

ĐH

Trịnh Văn Nhự

Đinh Thị Thanh

Đội 13 - Tranh Xuyên

 

43

TRỊNH VĂN HẢI

11/3/2002

Trịnh Quốc Như

Phan Thị Quyên

Đội 13 - Tranh Xuyên

 

44

ĐINH VĂN TÙNG

15/5/2002

 

Đinh Thị Thu

Đội 13 - Tranh Xuyên

 

45

NGUYỄN TƯ TOÀN

30/8/2005

12/12

Nguyễn Tư Xiêm

Nguyễn Thị Vẻ

Đội 14 - Tranh Xuyên

 

46

PHAN HUY TRƯỜNG

20/11/2002

Phan Huy Từ

Trần Thị Yên

Đội 14 - Tranh Xuyên

 
 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1200
Trước & đúng hạn: 1200
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 19:48:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 8
Tất cả: 71,477