THÔNG BÁO
NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP GCNQSD ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ ĐỒNG TÂM, HUYỆN NINH GIANG
06/10/2023 03:42:15

NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP GCNQSD ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ ĐỒNG TÂM, HUYỆN NINH GIANG
 
 
 
 
 
 
 
 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1183
Trước & đúng hạn: 1183
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 19:11:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 71,406