CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
ĐOÀN CÔNG TÁC UBND HUYỆN KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI XÃ ĐỒNG TÂM
09/08/2023 09:52:18

ĐOÀN CÔNG TÁC UBND HUYỆN KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI XÃ ĐỒNG TÂM

Sáng ngày 8/8, Đoàn kiểm tra công tác CCHC huyện do đồng chí Nguyễn Thành Vạn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại xã Đồng Tâm.

 

Qua kiểm tra đoàn đánh giá cao công tác chỉ đạo đều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cũng như các chính sách được thực hiện đúng quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức năng nổ, nhiệt tình đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, có tinh thần cầu thị. Thực hiện tốt việc thay thế văn bản giấy bằng văn bản điện tử, vận hành tốt phần mềm quản lý văn bản. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từng bước hiện đại, mang lại hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, qua kiểm tra CCHC xã Đồng Tâm còn một số hạn chế như: văn bản ban hành chưa cụ thể chi tiết, thời điểm ban hành chưa đúng quy định. Trong cải cách TTHC một số tiêu chí còn đạt thấp như: chất lượng giải quyết TTHC chưa đảm bảo; việc số hoá hồ sơ, ký số đúng quy định mới đạt 82%; thời gian xử lý một số công đoạn còn chậm. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn thấp- đạt 81,9%- đứng thứ 13/20 xã, thị trấn. Về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số công tác tuyên truyền chưa mạnh mẽ, đặc biệt là vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng chưa rõ nét.

 

Để làm tốt công tác CCHC trong thời tới, Đoàn kiểm tra đã đưa ra một số giải pháp như: hoàn thành việc rà soát và gửi phương án đơn giản hóa về UBND huyện theo danh sách đã đăng ký. Đẩy mạnh chỉ đạo tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến. Tăng cường chỉ đạo số hóa hồ sơ đảm bảo tỷ lệ 100%. Đảm bảo tiến độ giải quyết hồ sơ, TTHC ở từng khâu, từng công đoạn. Tăng cường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến./.

Theo-Nguyễn Mai NinhGiang-Online

(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1183
Trước & đúng hạn: 1183
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 19:36:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 71,406