AN NINH-QUỐC PHÒNG
ĐỒNG TÂM KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2024
12/11/2023 09:48:43

  ĐỒNG TÂM KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2024
 
 
            Sáng ngày 12/11/2023 tại Trạm y tế xã Đồng Tâm, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đồng Tâm đã thực hiện khám sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2023. 
            Danh sách khám sơ tuyển đợt này xã Đồng Tâm có  46 thanh niên trong độ tuổi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TH Tuyết Nhung 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1178
Trước & đúng hạn: 1178
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 22:50:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tất cả: 71,353