CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hướng dẫn khai thác, sử dụng CSDLQG về DC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hải Dương
10/10/2022 01:52:04

Hướng dẫn khai thác, sử dụng CSDLQG về DC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hải Dương

 

Bắt đầu từ ngày 05/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kích hoạt dịch vụ, giúp các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng CSDLQG về DC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để khai thác, sử dụng 02 dịch vụ: Xác định số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân; Tra cứu thông tin công dân.

Thực hiện Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối thành công Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Hải Dương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC).

Bắt đầu từ ngày 05/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kích hoạt dịch vụ, giúp các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng CSDLQG về DC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để khai thác, sử dụng 02 dịch vụ: Xác định số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân; Tra cứu thông tin công dân.

Các tổ chức, cá nhân muốn khai thác, sử dụng 02 dịch vụ trên thì thực hiện theo hướng dẫn sau.

HƯỚNG DẪN

Khai thác, sử dụng CSDLQGvDC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

1. Tiếp nhận trực tiếp với cán bộ một cửa:

Trên form tiếp nhận của cán bộ hiển thị phần nhập thông tin kiểm tra danh tính số với các thông tin đầu vào yêu cầu:

+ Họ và tên

+ CCCD/CMND

+ Ngày sinh

 
 
 
 

Sau khi nhập các thông tin yêu cầu, click chức năng “Kiểm tra danh tính số”, hệ thống sẽ gửi yêu cầu sang CSDLQG về dân cư để xác thực và trả ra kết quả:

+ Kết quả trả ra nếu thông tin đầu vào sai: Hệ thống trả về thông tin xác thực thất bại ( như hình dưới ).

 
 
+ Kết quả trả ra nếu thông tin đầu vào đúng: Hệ thống báo thành công. Tiếp đó sẽ thực hiện lấy ra thông tin vừa kiểm tra được điền vào form thông tin người nộp từ CSDLQG về dân cư của công dân đó ( như hình dưới ).
 
 

2. Đăng ký tài khoản trực tuyến trên trang dịch vụ công của tỉnh với công dân:

- Khi công dân thực hiện đăng ký tài khoản trên trang dịch vụ công của tỉnh. Trên form đăng ký ngoài những thông tin bắt buộc (*), người dùng buộc phải nhập đúng Họ và tên, Ngày sinh, Số CMND/CCCD để thực hiện kiểm tra danh tính số từ CSDLQG về dân cư.

- Khi click nút “đăng ký” hệ thống sẽ gửi thông tin tới CSDLQG về dân cư để kiểm tra. Nếu thông tin đúng thì hệ thống thực hiện đăng ký tài khoản cho công dân, nếu thông tin sai hệ thống báo xác thực thất bại ( như hình dưới ), không thực hiện được tiếp.

 
 
3. Công dân nộp hồ sơ trực tuyến:
 
 
 

- Khi công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thông tin tài khoản người nộp được tự động điền vào form Thông tin người nộp hồ sơ.

- Khi click vào nút “Đồng ý và tiếp tục” hệ thống sẽ kiểm tra danh tính số của công dân từ CSDLQG về dân cư. Nếu kết quả đúng thì sẽ chuyển bước tiếp theo. Nếu kết quả sai thì hệ thống cảnh báo xác thực thất bại ( như hình dưới ), không thực hiện được tiếp.

 
 - Xác thực thất bại từ CSDLQG về dân cư, thông tin tài khoản công dân có thể sai một trong các thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Số CMND/CCCD. Công dân thực hiện câp nhật tại “Thông tin cá nhân” vào chức năng “Chỉnh sửa”.
 
 
 - Công dân rà soát và cập nhật lại đúng các thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Số CMND/CCCD sau đó click nút Cập nhật, rồi quay lại nộp hồ sơ trực tuyến.
 
 
 
 Theo Công an tỉnh Hải Dương
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 127
Trước & đúng hạn: 127
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 21:32:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 7
Tất cả: 72,945