AN NINH-QUỐC PHÒNG
Thông báo về việc gọi công dân nam tuổi từ 18 - 27 đủ điều kiện khám sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ năm 2024
08/11/2023 03:53:58

THÔNG BÁO

Về việc gọi công dân nam tuổi từ 18 - 27 đủ điều kiện khám sơ tuyển sức khỏe

Nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ năm 2024

          Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND, ngày 20/10/2023 của UBND huyện Ninh Giang về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Kế hoạch số 909/KH-UBND ngày 20/10/2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ninh Giang về tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024; Hướng dẫn số 908/HD-BCH, ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Ban CHQS huyện Ninh Giang về xét duyệt sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết số 91- NQ/ĐU, ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Đảng ủy xã Đồng Tâm về lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

         Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đồng Tâm thông báo nội dung như sau:

       1. Danh sách công dân nam tuổi từ 18 đến hết 27 đủ điều kiện điều khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 (có danh sách kèm theo).

        2. Thời gian tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Vào ngày 12 tháng 11 năm 2023 (Chủ nhật).

        3. Địa điểm khám sơ tuyển: Tại trạm y tế xã Đồng Tâm

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đồng Tâm thông báo để công dân có tên trong danh sách điều khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 nắm được thu xếp công việc đến đúng địa điểm và thời gian ghi trong giấy điều động khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chủ tịch UBND đã gửi tới công dân và gia đình để thực hiện khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quận sự sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.

Đề nghị các công dân khi đi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự mang theo các loại giấy tờ có liên quan như:

1. Giấy điều động công dân khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

            2. Căn cước công dân của bản thân (Bản chính và bản phô tô)

                   3. Giấy khai sinh của bản thân.

            4. Các giấy tờ có liên quan đến sức khỏe (nếu có).

           Đề nghị các ông, bà là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình có con em trong độ tuổi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024, hăng hái tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1200
Trước & đúng hạn: 1200
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 20:14:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 8
Tất cả: 71,477