VĂN HÓA-XÃ HỘI
THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng CP
10/10/2023 12:00:00

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt

đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng CP

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Công văn số 703/UBND-LĐTBXH ngày 28/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc tiếp tục giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ kết quả họp xét duyệt của Hội đồng chính sách xã Đồng Tâm, họp ngày 06/10/2023.

Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm niêm yết công khai danh sách xét duyệt đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Có danh sách chi tiết kèm theo).

* Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND xã Đồng Tâm, Nhà văn hóa các thôn, khu dân cư trên địa bàn xã.

* Thời gian niêm yết: 07 ngày làm việc, kể từ 7 giờ 00 phút, ngày 09 /10/2023 đến 17 giờ, ngày 17/10/2023.

Trong thời gian niêm yết công khai, nếu có ý kiến kiến nghị, phản ánh đề nghị liên hệ về UBND xã Đồng Tâm (qua công chức LĐ-TB&XH) để giải quyết. Hết thời gian niêm yết công khai nếu không có ý kiến kiến nghị, phản ánh nào, UBND xã Đồng Tâm sẽ tiến hành các bước theo quy định./.

 

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI

Xét duyệt chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a,

Giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

(Ban hành kèm theo Thông báo số 397 ngày 06/10/2023 của UBND xã Đồng Tâm)

                           

Số TT

Họ và tên người tham gia hoạt động

Năm sinh

Quê quán

Trú quán

Thời gian công tác thực tế

Thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế

Đơn vị hoạt động

Địa bàn hoạt động

Thân nhân của người hoạt động đã chết

Họ và tên

Năm sinh

Quan hệ với người đã chết

Thường trú

1

Đỗ Hữu Nghiệp

1958

Thôn Vé, xã Đồng Tâm

Thôn Vé, xã Đồng Tâm

7/1978 - 01/1982

3n,7T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

2

Nguyễn Văn Vệ

1958

Thôn Vé, xã Đồng Tâm

Thôn Vé, xã Đồng Tâm

7/1978 - 10/1981

3n,3T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

3

Đỗ Thị Nhâm

1958

Thôn Vé, xã Đồng Tâm

Thôn Vé, xã Đồng Tâm

7/1978 - 10/1981

3n,3T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

4

Hà Thị Bé

1960

Thôn Đông, xã Tân Hương

Thôn Vé, xã Đồng Tâm

7/1978 - 02/1982

3n, 8T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

5

Trịnh Thị Huệ

1956

Thôn Vé, xã Đồng Tâm

Thôn Vé, xã Đồng Tâm

7/1978 - 10/1981

3n,3T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

6

Đỗ Thị Lan

1960

Thôn Chói, xã Hồng Dụ

Thôn Vé, xã Đồng Tâm

7/1978 - 10/1981

3n, 03T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

7

Nguyễn Thị Lan

1960

Thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa

Thôn Vé, xã Đồng Tâm

7/1978 - 01/1982

3n, 07T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

8

Nguyễn Thị Kết

1958

xã Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình

Thôn Vé, xã Đồng Tâm

7/1978 - 06/1983

5n,01T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

9

Trịnh Viết Khuyến

1959

Thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm

Thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm

7/1978 - 10/1981

3n,3T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

10

Trịnh Văn Hữu

1959

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

7/1978 - 10/1981

3n,3T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

11

Đỗ Thị Hòa

1956

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

7/1978 - 10/1981

3n,3T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

12

Trịnh Thị Trinh

1953

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

7/1978 - 10/1981

3n,3T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

13

Nguyễn Thị Sách

1958

xã Hồng Dụ

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

7/1978 - 10/1981

3n, 03T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

14

Trịnh Thị Vân

1961

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

xã Hồng Đức

7/1978 - 10/1981

3n,3T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

15

Đinh Thị Trong

1959

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

7/1978 - 10/1981

3n,3T

0n, 7T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

       

16

Nguyễn Trọng Thạo

1961

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

10/1978 - 02/1982

3n,05T

0n, 11T

Công ty cầu đường 4-Quảng Ninh

xã Vô Ngại, Bình Liêu, Quảng Ninh

       

17

Bùi Văn Tặng

1945

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

10/1978 - 02/1982

3n,05T

0n, 11T

Công ty cầu đường 4-Quảng Ninh

xã Vô Ngại, Bình Liêu, Quảng Ninh

       

18

Trịnh Thị Mạnh

1962

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

10/1978 - 02/1982

3n,05T

0n, 11T

Công ty cầu đường 4-Quảng Ninh

xã Vô Ngại, Bình Liêu, Quảng Ninh

       

19

Phan Thị Bé

1961

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

10/1978 - 02/1982

3n,05T

0n, 11T

Công ty cầu đường 4-Quảng Ninh

xã Vô Ngại, Bình Liêu, Quảng Ninh

       

20

Phan Đình Sắc

1962

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

10/1978 - 02/1982

3n,05T

0n, 11T

Công ty cầu đường 4-Quảng Ninh

xã Vô Ngại, Bình Liêu, Quảng Ninh

Nguyễn Thị Hùy

1963

Vợ

Tranh Xuyên, Đồng Tâm, NG,HD

21

Đinh Thị Đượm

1959

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

07/1978-10/1981

3n, 03T

0n, 07T

Nông trường 701

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

Đinh Văn Định

1965

Em ruột

Tranh Xuyên, Đồng Tâm, NG,HD

22

Nguyễn Đình Hạnh

1958

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

Nông trường Cà phê Đắc uy, Đắc Lắc

07/1978-03/1989

10n, 08T

0n, 07T

F331

xã Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

Nguyễn Thị Sách

1958

Vợ

Tranh Xuyên, Đồng Tâm, NG,HD

 
 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1183
Trước & đúng hạn: 1183
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 19:24:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 71,406