Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
483/QĐ-UBND 16/11/2023 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA THÔN TRANH XUYÊN NĂM 2023 UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
489/BC-UBND 16/11/2023 BÁO CÁO Kết quả việc thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ đợt 2 tháng 10 năm 2023 trên địa bàn xã Đồng Tâm UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
490/TTr-UBND 16/11/2023 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về;Tải về;Tải về;Tải về;Tải về;Tải về;
484/QĐ-UBND 16/11/2023 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA THÔN GIÂM ME NĂM 2023 UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
478/CV-UBND 15/11/2023 Công văn về việc giỗ tổ chùa Me, thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
475/TB-UBND 13/11/2023 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách người có công không thuộc đề án 01, 02 đã thực hiện xây mới nhà ở người có công đề nghị được hỗ trợ kinh phí UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
477/BC-UBND 13/11/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chỉ tiêu số người lao động có việc làm tăng thêm năm 2023 UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về;
460/UBND-VHXH 08/11/2023 V/v trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH Phạm Văn Xuyên UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
461/UBND-VHXH 08/11/2023 V/v trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH Nguyễn Văn Hoàn UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
462/UBND-VHXH 08/11/2023 V/v trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH Đinh Thị Hà UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
463/UBND-VHXH 08/11/2023 V/v trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH Phan Huy Hoàng UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
464/UBND-VHXH 08/11/2023 V/v trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH Đinh Thị Hồng UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
465/UBND-VHXH 08/11/2023 V/v trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH Nguyễn Văn Cải UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
466/UBND-VHXH 08/11/2023 V/v trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH Đàm nhân Trượng UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
469/UBND-VHXH 08/11/2023 V/v đề nghị trợ cấp MTP theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Lựu) UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
455/TTr-UBND 06/11/2023 Về việc giải phóng mặt bằng theo giai đoạn khi thực hiện dự án Nghĩa trang nhân dân thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
452/BC-UBND 03/11/2023 BÁO CÁO Báo cáo Kết quả rà soát người cao tuổi đủ điều kiện được chúc thọ, mừng thọ năm 2024 UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
452/BC-UBND 02/11/2023 Báo cáo về việc chấp hành chính sách, pháp luật của UBND xã trong việc thu, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí trong 03 năm 2021, 2022, 2023 UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
452/BC-UBND 02/11/2023 Báo cáo về việc chấp hành chính sách, pháp luật của UBND xã trong việc thu, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí trong 03 năm 2021, 2022, 2023 UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về;Tải về;
444/UBND-VHXH 30/10/2023 V/v đề nghị hưởng trợ cấp MTP theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ UBND xã Đồng Tâm Tải file Tải về
12345678910...
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1200
Trước & đúng hạn: 1200
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 18:31:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 8
Tất cả: 71,477