Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Đồng Tâm - Huyện Ninh Giang

23/4/2023  |  English  |  中文

Đảng ủy - Xã Đồng Tâm


ĐẢNG ỦY XÃ ĐỒNG TÂM KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

2c31a746c7ab68f531ba.jpg

1-      Đ/c Nguyễn Thị Huê - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã (0986252821)
2-      Đ/c Đinh Văn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã (0977955277)
3-      Đ/c Đinh Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã (0932299939)
4-      Đ/c Nguyễn Văn Điển - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã (0936682696)
5-      Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã (0964799686)
6-      Đ/c Phan Huy Hân - Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ xã (0916169223)
7-      Đ/c Trịnh Văn Tĩnh - Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Quân sự xã (0387590693)
8-      Đ/c Nguyễn Đức Thịnh - Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã (0986187525)
9-      Đ/c Nguyễn Văn Vụ - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã
10-  Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ xã
11-  Đ/c Nguyễn Thị Thùy - Đảng ủy viên, Công chức Văn phòng thống kê