Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Đồng Tâm - Huyện Ninh Giang

23/4/2023  |  English  |  中文

Ủy ban nhân dân - Xã Đồng Tâm

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHỐI UBND XÃ1Đinh Văn ChâuChủ tịch Ủy ban nhân dân
2Nguyễn Văn PhúcPhó Chủ tịch UBND
3Trịnh Văn TĩnhChi huy trưởng quân sự
4Nguyễn Thị ThùyCông chức Văn phòng HĐND&UBND
5Trịnh Tuấn AnhCông chức Văn phòng Đảng ủy -Nội vụ
6Nguyễn Đức ThịnhTrưởng công an xã
7Nguyễn Thị Tuyết NhungCông chức Văn hóa -TT 
8Vũ Thế CôngCông chức LĐTB&XH
9Phan Huy VũCông chức Tài chính-Kế toán
10Đỗ Thị HươngCông chức Tư pháp-Hộ tịch
11Lê Văn HậuCông chức Địa chính-Xây dựng &Môi trường
12Nguyễn Văn DươngCông chức Địa chính-NN-GTTL, NTM
13Phạm Văn HảiNhân viên hỗ trợ văn phòng