Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Đồng Tâm - Huyện Ninh Giang

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông tin liên hệ - Xã Đồng Tâm

​THÔNG TIN LIÊN HỆ

​STT
HỌ VÀ TÊN​CHỨC VỤ
​SỐ ĐI​ỆN THOẠI
​1
​Nguyễn Thị Huê
​Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy
​0986252821
​2
​Đinh Văn Công
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, ​Chủ tịch HĐND xã
​0977955277
​3
​Đinh Văn Châu
​Phó Bí thư Đảng ủy, ​Chủ tịch UBND xã
​0932299939
​4
​Nguyễn Văn Điển
Phó Chủ tịch HĐND xã​​0936682696
​5
​Nguyễn Văn Phúc
​Phó Chủ tịch UBND xã
​0964799686
​6
​Nguyễn Đức Thịnh
​Trưởng Công an xã
​0986187525